Bakgrund och fakta


Bakgrund och fakta

Våren 2016 beslutades det i kommunfullmäktige i Säffle Kommun att Tveta kommunala skola skulle avvecklas efter läsåret 2016/2017. Vi föräldrar hade då under ett års tid arbetat med olika lösningar för att kunna behålla vår fina skola kommunalt. Tyvärr gick det inte att genomföra och då beslutade vi oss för att ansöka om att starta friskola.

Hösten 2017 startade Tveta friskola - ett alternativ för alla.


Vi vill vara ett komplement till resterande skolor i kommunen. Med vårt läge på landet, men ändå nära staden, kan fler få möjlighet att välja en liten enhet till sina barn om man vill.


Tveta friskola drivs som en ekonomisk förening där eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.