Fritidshemmet Regnbågen


Fritidshemmet

Regnbågen

Fritidshemmet Regnbågen bedrivs i samma byggnad som skolverksamheten. Detta gör att det blir en naturlig del av den samlade verksamheten.


Fritidshemmet håller, vid behov, öppet mellan kl 06.00 och 17.30. Vid särskilda skäl kan man ansöka om utökning av tid.


Fritidshemmet erbjuder frukost och mellanmål under dagar då det är skolverksamhet. Under dagar då det är lov erbjuds även lunch.


Fritidshemmet verkar för att ge eleverna en meningsfull fritid med rörelse och aktivitet och kompisar.