Skolan


Skolan

Tveta friskola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi erbjuder en fantastisk utemiljö och små grupper, där alla barn kan känna sig trygga och sedda.


Fritidshemmet ligger i samma lokal som skolverksamheten.

Skolgården har en skolskog som används flitigt av barnen. På skolgården finns flera lekplatser och en fotbollsplan.

Det finns stora ytor att spela till exempel bandy eller bollspel på.

Ett stenkast från skolan ligger förskolan Musikanten, som har

ett gott samarbete med skolan inför skolstart. 

Den lilla enheten skapar en härlig gemenskap mellan elever oavsett ålder.


På Tveta friskola sätter vi värdegrunden högst. Alla har samma värde och alla får vara med. Detta skapar trygghet.


Tveta friskola arbetar för att alla barn skall

få utbildning på lika villkor.


I dagsläget har vi plats för ca 80 elever. Vi har 4 stora klassrum.  Förskoleklassen och fritids samsas om ytterligare 2 stora rum och ett lite mindre pysselrum. Utöver detta finns flera större och mindre grupprum att använda till skolverksamheten. Vi har en välutrustad träslöjdsal och en väldigt fräsch idrottshall. Matsalen ligger i mittenhuset. Den är mysig och tyst.

Skolbyggnaden har 2 ingångar med separata kapprum, så att det inte blir för många barn i ett.