Ansökan


Ansökan

För att ansöka om plats på Tveta friskola behöver ni fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss.


Blanketten finner ni här under.Vi tillämpar följande urvalsgrunder:


•Syskonförtur - dock måste anmälan ske inom 6 månader efter födsel för att syskonförturen skall gälla

•Geografisk närhet - de inom nuvarande upptagningsområde

•Ansökningsdatum - ju tidigare ansökan desto högre prioritet

 


Fyll i även om barnet inte är i skolålder än, eftersom det är begränsat med platser. Då placeras barnet i kö.