Klagomålshantering


Om Ni har synpunkter eller klagomål på verksamheten vill vi att ni kontaktar oss i verksamheten först så vi tillsammans kan reda ut problemen. Om ni känner att Ni inte kan ta upp problemen direkt med personalen kontaktar Ni rektor.


Rektor:

Maria Svantesson

tel. 072-222 4391

rektor@tvetafriskola.se


 


Nästa steg är att kontakta Tveta friskolas styrelse.

styrelsen@tvetafriskola.se


Vår ambition är att ni ska få ett snabbt svar.