SKOLSKJUTS

SKOLSKJUTS

Kommunen har beslutat att skolskjutsen även kör läsår 21/22

för de som bor i Tvetaområdet.

De som inte bor i Tveta området behöver ansöka om plats.


För att ansöka om skjuts med skolbuss gå in på Säffle kommuns hemsida https://e-tjanster.saffle.se/

och logga in för att ansöka om skolskjuts.

Kontakt: Skolskjutshandläggare 0533-68 19 90


De elever som går på skolan och är bosatta i Åmål får skolskjuts med vår egen minibuss.

Telnr till bussen är 0533-684893 (072-6014393)