SKOLSKJUTS

SKOLSKJUTS

Kommunen har beslutat att skolskjutsen även kör läsår 20/21

för de som bor i Tveta området.

De som inte bor i Tveta området behöver ansöka om plats.


För att ansöka om skjuts med skolbuss gå in på Säffle kommuns hemsida https://e-tjanster.saffle.se/

och logga in för att ansöka om skolskjuts.

Kontakt: Skolskjutshandläggare 0533-68 19 90


NYHET! Vi vill informera om att inför läsåret 21/22 har vi fått ansökningar från Åmål. Det innebar att vi köpte in en minibuss, nu har vi möjlighet att ta emot elever från Åmål.

Kontaktuppgifter

Maria Svantesson 0533-68 48 92

Maria.svantesson@tvetafriskola.se