LEDNING / ELEVHÄLSA

LEDNING / ELEVHÄLSA

MARIA

Rektor

JOHANNA

Grundskollärare åk 1-3

Specialpedagog

ANNIKA

Specialpedagog

ANTJE

Skolläkare

JOSEPH

Skolpsykolog

ANNIKA

Skolsköterska