ÖVRIG PERSONAL

ÖVRIG PERSONAL

THERESE

Ekonomi

skoladministratör

YVONNE

Resurs

fritids

PERNILLA

Skolbespisning

lokalvård

LINDA

Resurs

fritids

LEIF

Vaktmästare

CATARINA

Vikarie skolbespisning och

lokalvård