VÅR SKOLA

VÅR SKOLA

Tveta friskola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi erbjuder en fantastisk utemiljö och små grupper, där alla barn kan känna sig trygga och sedda. Den lilla enheten skapar en härlig gemenskap mellan elever oavsett ålder.

Skolgården har en skolskog som används flitigt av barnen. På skolgården finns flera lekplatser och en fotbollsplan. Det finns även stora ytor att spela till exempel bandy eller bollspel på.

I dagsläget har vi plats för ca 100 elever. Vi har 4 stora klassrum.  Förskoleklassen och fritids samsas om ytterligare 2 stora rum och ett lite mindre pysselrum. Utöver detta finns flera större och mindre grupprum att använda till skolverksamheten. Vi har en välutrustad träslöjdsal, textilslöjdsal och idrottshall.