VÅR SKOLA

VÅR SKOLA

Tveta friskola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi erbjuder en fin utemiljö och små grupper, där alla barn kan känna sig trygga och sedda. Den lilla enheten skapar en härlig gemenskap mellan elever oavsett ålder.

Skolgården har en skolskog som används flitigt av barnen. På skolgården finns flera lekplatser och en fotbollsplan. Det finns även stora ytor att spela till exempel bandy eller bollspel på.

I dagsläget har vi plats för ca 100 elever. Vi har fyra stora och två mindre klassrum. Förskoleklassen håller till i matsalshuset där de förfogar över två rum. Fritids finns i stora skolbyggnaden och har tillgång till två stora rum och två lite mindre pysselrum. Utöver detta finns flera större och mindre grupprum att använda till skolverksamheten. Vi har en välutrustad träslöjdsal, textilslöjdsal och idrottshall.