STYRELSE

STYRELSE

Styrelsen för Tveta friskola ekonomiska förening 2022/2023


Hans-Erik Blidstam ordförande

Jonas Torpman vice ordförande

Annika Westberg sekreterare

Ronny Fransson ledamot

Satu Tiikkaja ledamot

Roger Fayad ledamot


Kontakt: styrelsen@tvetafriskola.se