Stadgar

Nedan är länk till stadgarna som pdf

Stadgar för Tveta friskola ek för rev 2023