forskola 7

Förskolan Solen

Välkomna till Förskolan Solen i Tveta. Förskolan drivs av Tveta friskola och ligger i anslutning till skolan. På den här sidan hittar ni information och nyheter om förskolan.

Vi har en välkomnande och pedagogisk miljö där barnen kan leka, lära och utvecklas. Genom vårt samarbete med Tveta friskola har vi nu möjlighet att följa barnen från 1-12 års ålder och på så sätt få en röd tråd genom deras tid hos oss.

Vi arbetar mycket för att barnen ska känna tilltro till sig själva och bygga upp en god självkänsla. Förutom detta följer vi naturligtvis målen i Läroplanen för förskolan – mål som bland annat innefattar värdegrund, matematik, språk, motorik, skapande, naturkunskap, teknik och digitalisering.

Ansök om plats