Föreningen

Tveta friskola drivs av en ekonomisk förening där styrelsen är huvudman och arbetsgivare. Styrelsens huvuduppgift är att driva verksamhet med förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem samt därtill tillhörande verksamhet.

Ekonomiskt överskott går tillbaks till verksamheten.

Föreningens verksamhet är öppen för alla barn och elever och verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

Verksamheten skall uppfylla de styrdokument och lagar som gäller skolväsendet samt samarbeta med de statliga och kommunala myndigheter som berörs.