Skolan. Vinter ute

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Postadress

Tveta Friskola
Karud
66194 Säffle

Telefonnummer

Telefon fritids: 0533-68 48 90
Telefon rektor: 0533-68 48 91
Telefon förskolan Solen: 0533-68 48 94
Telefon bussen: 0533-684893 (072-6014393)

Ledning

E-post till rektor: rektor@tvetafriskola.se
E-post till biträdande rektor – är föräldraledig
Kontakta katarina.nord@tvetafriskola.se vid frågor angående Förskolan Solen
E-post till styrelsen: styrelsen@tvetafriskola.se