Aktuellt Tveta Friskola

skola 2 rund min

Skolbespisning

Skola F-6

25 mars 2024

Vår mat kommer från Skafferiet i Långserud som levererar mat lagad från grunden på lokalt producerade råvaror…

Läs mer
Tveta gamla upptagningsgrans

Skola F-6

12 mars 2024

Alla barn som uppfyller de generella reglerna för skolskjuts (avstånd, ålder etc) har rätt att söka skolskjuts till Tvet…

Läs mer

Skola F-6

15 februari 2024

Under ett år hade vi läslyftet som projekt i skolan och nu när projektet är slut har vi valt att fortsätta på inslagen v…

Läs mer